OM OSS

MIKAB, ett företag baserat i Hudiksvall, drivs av André diPaolo och har i dess nuvarande form varit verksamt sedan år 2006. Vårt starkaste fäste är idag Stockholm men uppdragen vi tar oss an är rikstäckande. För att göra detta möjligt har MIKAB valt att vara mobila med fullt utrustade bilar och ett flertal anställda på olika platser runt om i landet.

PROJEKT VI GENOMFÖR

Installation av bland annat elanläggningar, tele- och datakommunikation, styrsystem, olika form av larm och passersystem är bara några exempel på uppdrag vi på MIKAB utför. Det kan vara både inom industri och fastighet.

Några av våra största kunder idag är Trafikverket och Telia där vi under många år bland annat utfört underhåll och service på trafikljus i Stockholm. Vi har även haft uppdrag för Telias säkerhetssystem och installerat en ny och säkrare lösning

HELENTREPRENÖR PÅ STÖRRE PROJEKT

Vid helentreprenad tar vi hand om allt, från start till slutfört projekt, med projektering, arbetsledning, dokumentation, nätplanering, installation och driftsättning.

Det är inte ovanligt att vi anlitas för helentreprenad vid större projekt, både nybyggnation och renoveringar, då vi har ett flertal aktörer som vi samarbetar med. Andra gånger är det vi som agerar underentreprenör där vår kompetens efterfrågas framför allt i form av konsultation där vi står för arbetsledningen. 

En hel del av de projekt vi genomfört har varit för Trafikverket med reservkraft till komplexa anläggningar så som tunnlar och broar till att dra fram el till informationsskyltar, kameror och brandlarmsfiber. På senare år har vindkraftparker kommit att bli intressanta uppdrag där MIKAB anlitats för att installera styrning, övervakning och kommunikation mellan snurrorna. 

ETT HÅLLBART ARBETE

Vi på MIKAB har alltid miljön i fokus och arbetar för ett hållbart arbete tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, från start till färdigt projekt.